خدمات رسانه

رسانه ، ابزاري براي انتقال پيام است ، اما بايد در نظر داشت که هيچ رسانه ايي به نفس خود رسا نيست. رسانه تنها ابزاري براي انتقال پيام است و اين محتواي غني و هدفمند پيام است که رسا بودن را به ارمغان مي آورد و برخورداري از رسانه ايي رسا براي بهبود ، ارتقا و بدست آوردن اهداف راهبردي اقتصادي و يا غير اقتصادي امري پيچيده ، سخت و نيازمند برنامه ريزي و دانش کافي ست، آنچه براي سازمان ها مزيتي بسيار رقابتي و برتر به حساب آيد

امروزه بسياري از مديران در تحليل هاي سازماني و دروني خود نقاط قوت و ضعف خود، تهديدات و فرصتها را بدون احتساب چنين فرآيندي در حوزه ارتباطات و رسانه بررسي مي کنند و در نهايت نتيجه ايي کامل نمي گيرند، اين در حالي ست که شرکت ها و کمپاني هاي بزرگ و موفق ضمن بهره مندي از تحليل هاي موشکافانه در اين حوزه و مخاطب سنجي و نياز سنجي کاربردي از استراتژي هاي مدون، دقيق و دانش محور کوتاه مدت و بلند مدت جهت تحقق اهداف خود بهره مي برند

در آمريکاي شمالي مديران ارشد در سال 2015 تا 64% در سرمايه گذاري در نظام تبليغات سنتي نظير تبليغات تلويزيوني و چاپي و و… تجديد نظر کرده و سرمايه خود را به حوزه مطالعات برنامه ريزي استراتژيک در حوزه ارتباطات و در بازاريابي جاذب سوق داده اند. در واقع آنها به دنبال حرکت به سوي مخاطب (آنچنان که تبليغات سنتي دنبال مي کند) نيستند، بلکه مي خواهند مخاطب را به سوي خود جذب کنند

بخش خدمات رسانه در گروه رسا شامل گستره ايي از توليدات ويديويي ، صوتي ، تصويري و چاپي مي شود که در ارتباط قوي و منسجمي با ديگر حوزه ها نظير گروه پژوهش و خلاقيت است. هدف اين گروه تحقق اهداف استراتژيک ارتباطاتي سازمان ها و افراد از طريق توليد محصولات رسانه ايي ست. گروه رسا مجموعه فعاليت خود را در حوزه توليد محتوا تعريف کرده است و صرفا بر مبناي محتواي موجود عمل نمي کند اما در ادامه مشتريان خود را طي مراحل توليد و اجراي محتوا و البته تبليغات تنها نگذاشته و ياري مي کن


خدمات صوتی

ساخت و توليد انواع تيزرهاي راديويي ( موزيکال ، داستاني ، اطلاع رساني)


خدمات تصويري

خدمات طراحي نظير : طراحي گرافيک، تصوير سازي دوبعدي و سه بعدي، عکاسي، طراحي نشان (لوگو) و نشان نوشتاري، راحي مجموعه اوراق اداري، طراحي پوستر کاتالوگ و بروشور، طراحي تبليغات محيطي ، طراحي پيام و شعار تبليغاتي ، طراحي بسته بندي و تنديس، طراحي گرافيکي صفحات وب سايت، طراحي هويت تصويری


خدمات ويدئويی

تهيه و توليد انواع آگهي ها و تيزرهاي تلويزيوني (انيميشن، رئال، ترکيبي ، موشن گرافي) و تهيه و توليد فيلم هاي پرزنتيشن ، فيلم هاي صنعتي ، رپرتاژ آگهي و مستند سازي

خلاقيت و آفرينش در توليد محتواي غني، تاثير گذار و مرتبط به تنهايي فرآيند يک ارتباط موثر را تکميل نمي کند، بلکه نيازمند بستري حرفه ايي براي بيان پيام است. در واقع انتخاب درست رسانه و اجراي تخصصي پيام در قالب آن بخش مهم و کليدي در فرآيند انتقال راهبردي پيام است. رسانه مي تواند نبض فعاليت يک سازمان و يا يک بنگاه خصوصي را متحول سازد، مي تواند به عنوان بازويي بسيار کارآمد در تحقق دستاوردهاي سازماني عمل کند و چرخه اقتصادي و عملياتي را به شکل چشم گيري متحول سازد. خدمات رسانه در گروه رسا، به عنوان بازوي اجرايي و عملياتي بخشهاي ديگر عمل کرده و هر آنچه در بخشهاي پژوهش، توليد محتوا و يا بازاريابي به عنوان راهبردي ارتباطاتي و رسانه ايي تعريف شده است را با به کارگيري ابزارها، نرم افزارها و نيروي انساني متخصص به رسانه ايي قدرتمند تبديل مي کند. در واقع هدف از راه اندازي گروه رسانه، پوشش صد در صدي خدمات براي مشتريان و جلوگيري از سرگرداني آنها براي بکارگيري نتايج تحليل ها و پژوهش هاي کاربردي و يا محتواي توليد شده است. در نظر داشته باشيد پروژه هاي ارتباطاتي و رسانه ايي نيازمند تفکري متمرکز و واحد در هدايت پروژه مي باشند و به اين شکل بي شک نتيجة امر از هارموني و چيدمان بهتر در کنار بيان آشکار، شفاف، و رساتر بهره مي برد