خلاقیت

هفت عادت افراد خلاق!

هفت عادت افراد خلاق! 2048 2048 گروه ارتباطات و رسانه رسا

هفت عادت افراد خلاق آماده‌سازی خلاقیت به یک ذهن مجذوب، تمرکز، توجه و آرامش نیاز دارد. بنابراین فضا و زمان لازم را برای به رسیدن به نقطه الهام و خلاقیت…

ادامه مطلب