افراد مشتاق به بازاریابی شبکه‌های اجتماعی بخوانند!

افراد مشتاق به بازاریابی شبکه‌های اجتماعی بخوانند! 2048 2048 گروه ارتباطات و رسانه رسا

قدم های اولیه برای استراتژی موفق بازاریابی شبکه‌های اجتماعی

بازاریبای دیجیتال

مرحله بعد در تعیین استراتژی موفق برای بازاریابی شبکه‌های اجتماعی شناخت مخاطبان آن است. تقریبا 79 درصد بزرگسالان از فیس بوک استفاده می‌کنند، اما آیا مشتریان شما واقعا با برند شما در این شبکه برخورد دارند؟ درک مخاطب اطلاعاتی مانند خصوصیات مشتریان برند شما، گروه سنی، طبقه اجتماعی و غیره را به شما می دهد و توجه به چنین خصوصیاتی در تولید محتوا از اهمیت به‌سزایی برخوردار است.

در ابتدای امر باید یک آمار جمعیت شناختی از مهم ترین شبکه‌های اجتماعی به دست آورید. درست همان‌طور که در پست قبلی ذکر شد باید برای استراتژی تولید محتوای خود یک هدف در نظر داشته باشید. به همین دلیل باید با یک بررسی دقیق بهترین شبکه اجتماعی برای اهداف خود را پیدا کنید.

برای مثال آمار جمعیت شناختی زنان اینستاگرام به شرح زیر است:

38 درصد زنان

59 درصد 18 تا 29 ساله

39 درصد شهرنشین

38 درصد با درآمد مستقل

37 درصد با تحصیلات دانشگاهی

” رسا باشید ، بی همتا بمانید “